Google Docs (of ‘editors’) onwerkbaar* door rare interpretatie ‘dode toetsen’ *edit: Bug bekend*

Google Docs (of ‘editors’) onwerkbaar* door rare interpretatie ‘dode toetsen’ *edit: Bug bekend*

Edit: na toch weer eens kijken, kwam ik bij de chromium dev channel uit en het probleem speelt zich volgens onderstaand antwoord alléén af bij deze versie:

#2 eugen…@gmail.com

Yes, the problem persists on version 37.0.2062.94

Voor mij is een online tekstverwerkingsprogramma onmisbaar geworden. Niet omdat ik niet anders zou willen werken, maar omdat ik het nou eenmaal al zo lang gebruik** dat ik niet meer gewend ben dat iets niet opgeslagen is of dat je niet verder kunt werken op wat voor apparaat dan ook.

Mijn moedertaal is Nederlands en eenieder die deze taal veel gebruikt om te schrijven via een computer zal veelvuldig gebruik maken van dode toetsen.

De naam ‘dode toets’ komt nog uit het schrijfmachinetijdperk: een dode toets verplaatst de wagen van de schrijfmachine niet bij aanslaan. Als iemand dus een ” aansloeg, kon je daar naar believen een e, o, of wat dan ook onder typen.

Datzelfde systeem werkt min of meer zo bij computers – mits je een Nederlands toetsenbord gebruikt of het ingesteld staat op US International: je slaat een ” aan en daarna een ‘e’, dat zorgt voor ‘ë’.

Dat lijkt sinds dit weekend dus niet meer te werken*** – en ook door het praktisch verdwijnen van de Google support-fora ook niet meldbaar: de interpretatie van de dode toets is alleen binnen de Google Editor* (docs, what’s in the name) blijkbaar veranderd waardoor gewoon doortypen niet meer werkt.

* Na wat testen, blijkt het probleem zich ALLEEN in Chrome en Chromium voor te doen, niet in Firefox en ook niet in Opera
** Oudste reeks documenten stamt uit oktober 2006
*** Dus Google Docs-medewerkers: dit is mijn support ticket ;)

Google Drive: één bestand onder meerdere mappen plaatsen

Google Drive: één bestand onder meerdere mappen plaatsen

Google Drive (Docs, Writely) had ooit een geniale functie in het begin: je kon – net als in Gmail – labels toevoegen. De directories (folders, labels, mappen, what’s in a name) functioneerden net als bij het in 2004 gestarte Gmail als universeel bruikbaar.

Dat was heel handig. Alleen ergens verdween die functie. Of beter gezegd: de functie werd verborgen. En vrij goed ook. Er kwam wel iets voor in de plaats wat heel handig is als je heel gestructureerd werk, namelijk Classification & Tagging*. Dat werkt heel goed voor heel gestructureerde omgevingen, maar het gemak van één document in zes verschillende mappen te kunnen onderverdelen met labels is mijns inziens veel makkelijker.

Het werkt nog steeds: CTRL-slepen van het document

Dat klinkt misschien wat gek. In Google Drive kun je een document slepen door gewoon met de standaard LINKERmuisknop te klikken op een document, de muisknop ingedrukt te houden en vervolgens het document in een andere map te gooien. Alleen dan is dat document dus wel uit die ene map verdwenen.

De oplossing ligt niet zo voor de hand, maar door het indrukken van

CTRL-linkermuisknop-slepen-en-laten-vallen

heb je ineens toch hetzelfde document ook in een andere map beschikbaar.

Verder staat de ‘help‘ van Google ook vol met interessante dingen, alleen soms moet je ze van te voren al vast even weten…

* zie ook deze pagina